Leidžiamos paslaugos

Iš kolegijos į internetą

Šiuo metu iš viso kolegijos tinklo į internetą leidžiamos šios paslaugos/protokolai:

Paslauga Protokolai/portai
Network management ICMP; IGMP
Adobe Connect TCP/UDP 1935; TCP 8134
Cisco VPN TCP/UDP 10000
DNS TCP/UDP 53
Google Play TCP/UDP 5228
HTTP & HTTPS TCP 80; TCP/UDP 443
IMAP & IMAPS TCP 143, 993
IPsec VPN ESP; AH; UDP 500, 4500
Kerberos TCP/UDP 88
LDAP & LDAPS TCP/UDP 389; TCP 636
NTP UDP 123
OpenVPN TCP/UDP 1194
POP3 & POP3S TCP 110, 995
PPTP VPN GRE; TCP 1723
Remote Desktop TCP/UDP 3389
SMTP-Submission TCP 465, 587
SSH TCP 22
STUN & STUNS TCP/UDP 3478; TCP 5349
XMPP TCP 5222

FTP prisijungimai šiuo metu neveikia dėl techninių priežasčių, tačiau nerekomenduojama naudotis ir saugumo sumetimais. Prašome naudoti SFTP. Jei vis dėlto būtina FTP, naudokite VPN tinklą.

Kiti protokolai gali būti praleisti atskiru prašymu; kreipkitės į IT skyrių.

Iš interneto į kolegijos tinklą

Įeinantys prisijungimai (per IPv6) yra blokuojami, išskyrus:

Paslauga Protokolai/portai
Network management ICMP
SSH TCP 22

Kiti protokolai gali būti praleisti atskiru prašymu; kreipkitės į IT skyrių.

Kolegijos tinkle

Prisijungimai kolegijos tinklo ribose (taip pat ir tarp pastatų) neribojami.

Draudžiamos paslaugos

Paslauga Protokolai/portai Priežastis
BitTorrent įvairūs taisyklių pažeidimai, tinklo apkrova
MS-RPC TCP 135 saugumo sumetimais
NetBIOS & SMB TCP 137–139, 445 saugumo sumetimais
SMTP-Relay TCP 25 dėl spam'o
SNMP UDP 161 saugumo sumetimais
UPnP UDP 1900 saugumo sumetimais